קורס פיתוח מקצועי לספרניות

הקורס מתקיים בימי שלישי 12:00 עד 13:30 בחדר מחשבים של מרכז פסג"ה